ممبران ِseo line

تعداد بازدید:۱۰۸۶
( ۱ )
ممبران خانگی - نیمه صنعتی - صنعتی
ممبران ِseo line

در سیستم اسمزمعکوس جریان آب ورودی یا خوراک به دو جریان آب تصفیه شده و پساب تبدیل می شود .

فرض کنید دو ظرف یکی حاوی نمک و دیکری حاوی آب خالص توسط یک لوله به یکدیگرمتصل بوده و هر دو دارای ارتفاع مساوی از آب و در یک سطح قرار داشته باشند.

جهت برقرای تعادل در غلظت یون های سدیم و کلراید از ظرف آب نمک یون های نمک به صورت نفوذ مولکولی به ظرف آب خالص انتقال یافته تا تعادل غلظت بین هر دو ظرف برقرار گردد.

اما اگر بین این دو ظرف و در مسیر جریان آب یک غشا قرار گیرد که فقط اجازه دهد مولکولهای آب از آن عبور کنند یون های نمک اجازه عبور نخواهند یافت

کلید واژه ها: ممبران ممبرین ممبران ایزی ول تصفیه آب تصفیه آب خانگی فروش تصفیه آب تصفیه فاضلاب نصب تصفیه آب تصفیه آب 700 ایزی ول تصفیه آب نیمه صنعتی تصفیه آب قلیایی تصفیه آب اوسه واتر دستگاه تصفیه آب ایزی ول تصفیه آب ایزیول دستگاه تصفیه آب 116 ایزی ول شیر تصفیه آب شیر فانتزی تصفیه آب شیر اهرمی دستگاه تصفیه آب دستگاه تصفیه آب خدمات تصفیه آب تصفیه هوا دستگاه تصفیه هوا تصفیه آب مدل 200 اوسه واتر

فایل پیوست اول


لینک دانلود فایل

نظر شما :