دستگاه تصفیه آب ۳۸۱۵ ایزی ول

تعداد بازدید:۱۱۹
ساخت شرکت ایزی ول تایوان
دستگاه تصفیه آب ۳۸۱۵ ایزی ول

 

مشخصات دستگاه تصفیه آب 3815 ایزی ول

  • سیستم اسمزمعکوس
  • فیلتر این لاین
  • ظرفیت تولید 200 لیتر در 24 ساعت
  • ساخته شده از مواد food grade
  • دارای تاییدیه nsf برای قطعات و فیلترها
  • حذف نیترات  - آلکانهای کلردار- رسوبات - باکتریها - میکروبها - فلزات سنگین
  • مخزن ذخیره آب 12 لیتری
  • مجهز به شیر برداشت تمام کروم اهرومی
  • مجهز به شیر برقی جهت کنترل پساب سیستم
  • 30 ماه گارانتی

 

کلید واژه ها: دستگاه ایزی ول مدل ۷۰۰ایزیولتصفیه آب قلیاییفیلتر 20 اینچ جامبودستگاه تایوانیتصفیه آب ایزیولدستگاه 189 ایزیولتصفیه آب 700 ایزی ولدستگاه تصفیه آب 116 ایزی ولایزی ولفیلتر کربن ایزی ولشیر ایزی ولدستگاه تصفیه آب ایزی ولپست کربن ایزی ولممبران ایزی ولفیلتر یخچال ایزی ولایمنی در ساختمانایمن سازی ساختماننصب تصفیه آبتصفیه آبتصفیه آب خانگیفروش تصفیه آبتصفیه فاضلابتصفیه آب نیمه صنعتیتصفیه آب اوسه واترشیر تصفیه آبشیر فانتزی تصفیه آبدستگاه تصفیه آبشیر اهرمی دستگاه تصفیه آبخدمات تصفیه آبتصفیه هوادستگاه تصفیه هواتصفیه آب مدل 200 اوسه واترازنگاز شهریقطع کننده گازازن خانگیازن ژنراتور