سرویس های دوره ای

تعداد بازدید:۷۳۳
سرویس های دوره ای

پاکاب جهت رفاه مشتریان با برنامه ریزی مناسب نسبت به انجام سرویس های دوره از قبیل تعویض فیلترها دستگاه تصفیه آب  - رفع عیب احتمالی  با هماهنگی که از قبل همکاران انجام داده اند اقدام می نماید

http://o3water.ir

 

 

شماره تماس 09199356963

کلید واژه ها: دستگاه ایزی ول مدل ۷۰۰ ایزیول تصفیه آب ایزیول دستگاه 189 ایزیول تصفیه آب 700 ایزی ول دستگاه تصفیه آب 116 ایزی ول ایزی ول فیلتر کربن ایزی ول دستگاه تصفیه آب ایزی ول پست کربن ایزی ول ممبران ایزی ول شیر ایزی ول فیلتر یخچال ایزی ول اوسه واتر تصفیه آب اوسه واتر