سرویس دستگاه تصفیه

سرویس دستگاه تصفیه

سرویس دستگاه تصفیه اب شامل موارد ذیل میباشد

بررسی عملکرد دستگاه تصفیه آب

تست کامل آبندی دستگاه تصفیه آب

تست کامل عملکرد پمپ و لوازم برقی دستگاه تصفیه آب

تست باد مخزن و تنظیم روی فشار استاندارد

تعویض فیلتر ها

دستگاه تصفیه آب ایزی ول - دستگاه تصفیه آب اوسه واتر

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره

09199356963

تماس بگیرید

کلید واژه ها: تصفیه آبتصفیه آب خانگیفروش تصفیه آبتصفیه فاضلابنصب تصفیه آبتصفیه آب نیمه صنعتیتصفیه آب قلیاییتصفیه آب ایزیولتصفیه آب 700 ایزی ولدستگاه تصفیه آب 116 ایزی ولدستگاه ایزی ول مدل ۷۰۰ایزیولدستگاه 189 ایزیولایزی ولفیلتر کربن ایزی ولشیر ایزی ولدستگاه تصفیه آب ایزی ولپست کربن ایزی ولممبران ایزی ول

تعداد بازدید:۶۱۰