درباره ما

تعداد بازدید:۱۳۳۳
درباره ما

همزمان با گسترش روز افزون فعالیتهای شهری و صنعتی  - مصرف آب به شدت در حال افزایش است که به دنبال آن کاهش منابع آب یکی از چالشهای بزرگ بشر امروزی می باشد که در صورت عدم مدیریت جهانی آن شاهد تغییرات بد اقلیمی کره زمین خواهیم بود . ما با دانش فنی و تجربه کارشناسان و مدیرانی متخصص با بهر گیری از تکنولوژی روز در زمینه تصفیه آب و فاضلااب فعالیت خود را در بخش مشاوره  - طراحی - تولید محصولات تصفیه اب متمرکز نموده و در راستای بهبود کیفیت آب شرب و با کیفیت مورد نیاز صنایع مختلف به مشتریان خود ارائه مشاوره و خدمات می نماید.

 

کلید واژه ها: دستگاه ایزی ول مدل ۷۰۰ ایزیول تصفیه آب ایزیول دستگاه 189 ایزیول تصفیه آب 700 ایزی ول دستگاه تصفیه آب 116 ایزی ول ایزی ول فیلتر کربن ایزی ول شیر ایزی ول دستگاه تصفیه آب ایزی ول پست کربن ایزی ول ممبران ایزی ول فیلتر یخچال ایزی ول تصفیه آب اوسه واتر