درباره ما

درباره ما

همزمان با گسترش روز افزون فعالیتهای شهری و صنعتی  - مصرف آب به شدت در حال افزایش است که به دنبال آن کاهش منابع آب یکی از چالشهای بزرگ بشر امروزی می باشد که در صورت عدم مدیریت جهانی آن شاهد تغییرات بد اقلیمی کره زمین خواهیم بود . ما با دانش فنی و تجربه کارشناسان و مدیرانی متخصص با بهر گیری از تکنولوژی روز در زمینه تصفیه آب و فاضلااب فعالیت خود را در بخش مشاوره  - طراحی - تولید محصولات تصفیه اب متمرکز نموده و در راستای بهبود کیفیت آب شرب و با کیفیت مورد نیاز صنایع مختلف به مشتریان خود ارائه مشاوره و خدمات می نماید.

 

کلید واژه ها: دستگاه ایزی ول مدل ۷۰۰ایزیولتصفیه آب ایزیولدستگاه 189 ایزیولتصفیه آب 700 ایزی ولدستگاه تصفیه آب 116 ایزی ولایزی ولفیلتر کربن ایزی ولشیر ایزی ولدستگاه تصفیه آب ایزی ولپست کربن ایزی ولممبران ایزی ولفیلتر یخچال ایزی ولتصفیه آب اوسه واتر

تعداد بازدید:۲۲۵