اخبار برگزیده

انرژی های تجدیدپذیر
برگزاری اولین کنفرانس بین‌المللی انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران

انرژی های تجدیدپذیر

هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، خرداد‌ماه امسال در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود.

ادامه مطلب