پرسش‌های متداول


آیا جوشاندن آب نیترات را از بین می برد؟

با توجه به این که نیترات یک یون محلول در آب است (همچون سدیم  - کلر  - نمک طعام  ) به وسیله جوشاندن آب حذف نمی شود. اگر چنین بود با جوشیدن آب نمک آن حذف می شد.

با جوشاندن آب فقط می توانیم میکروارگانسم های موجود در آب را از بین ببریم که آن هم توسط کلری که در اب شهری تزریق می شود قبلا از بین برده شده است.

کلید واژه ها: تصفیه آب تصفیه آب خانگی فروش تصفیه آب نیترات نیتریت تعویض فیلتر ممبران مینرال ایزیول اوسه واتر تصفیه فاضلاب هوزینگ

نیترات موجود در آب چاه ها ی عمیق از کجا می آید.

مدفوع حیوانات  - بقایای گیاهان - فاضلاب شهری و صنعتی دارای نیتروژون به صورت آلی می باشد. این ترکیبات آلی نیتروژن دار در اثر فعالیت میکروارگانیزم های خاک به یون آمونیوم مثبت تبدیل می شود. به این پدیده Ammonification گفنه می شود. به مجموع این فرایند چرخه نیتروژن می گویند. لایه سطحی خاک قادر به نگهداری این دو نوع ترکیب نیست . زیرا آب یونها را حل کرده و با خود منتقل می کند نهایتا یونها ی نیترات و نیتریت به آب های زیر زمینی راه می یابند

کلید واژه ها: تصفیه آب تصفیه آب خانگی فروش تصفیه آب نیترات نیتریت تصفیه فاضلاب اسمزمعکوس